ống thép đúc

Sắp xếp:


Ống thép đúc DN400 (phi 406) Giảm 1.475đ

Ống thép đúc DN400 (phi 406)

28.025đ 29.500đ -5%

Ống thép đúc DN400 (phi 406) được Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … Hãy Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com để biết về Ống thép đúc DN400 (phi 406)
Ống thép đúc DN350 (phi 355) Giảm 1.500đ

Ống thép đúc DN350 (phi 355)

28.500đ 30.000đ -5%

Ống thép đúc DN350 (phi 355) được Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … Hãy Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com để biết về Ống thép đúc DN350 (phi 355)
Ống thép đúc DN300 ( phi 325) Giảm 1.500đ

Ống thép đúc DN300 ( phi 325)

28.500đ 30.000đ -5%

Ống thép đúc DN300 ( phi 325) được Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … Hãy Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com để biết về Ống thép đúc DN300 ( phi 325)
Ống thép đúc DN250 ( phi 273) Giảm 1.500đ

Ống thép đúc DN250 ( phi 273)

28.500đ 30.000đ -5%

Ống thép đúc DN250 ( phi 273) được Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … Hãy Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com để biết về Ống thép đúc DN250 ( phi 273)
Ống thép đúc DN200 ( phi 219) Giảm 1.500đ

Ống thép đúc DN200 ( phi 219)

28.500đ 30.000đ -5%

Ống thép đúc DN200 ( phi 219) được Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Ống thép đúc theo tiêu chuẩn  ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … Hãy Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com để biết về Ống thép đúc DN200 ( phi 219)
Ống thép đúc DN150( phi 168) Giảm 1.600đ

Ống thép đúc DN150( phi 168)

30.400đ 32.000đ -5%

Ống thép đúc DN150( phi 168)được Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Ống thép đúc DN150( phi 168) theo tiêu chuẩn  ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … Hãy Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. 
ống thép đúc dn125 ( phi 141) Giảm 1.600đ

ống thép đúc dn125 ( phi 141)

30.400đ 32.000đ -5%

ống thép đúc dn125 ( phi 141) được Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ống thép đúc dn125 ( phi 141) theo tiêu chuẩn  ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … Hãy Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. 
ỐNG THÉP ĐÚC DN100| Giảm 1.600đ

ỐNG THÉP ĐÚC DN100|

30.400đ 32.000đ -5%

ỐNG THÉP ĐÚC DN100 ( PHI 114) được Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ống thép đúc phi 114 (DN 100) ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … Hàn Quốc. ống thép đúc phi 114 (DN 100)Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. 
ỐNG THÉP ĐÚC DN80| Giảm 1.600đ

ỐNG THÉP ĐÚC DN80|

30.400đ 32.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG THÉP ĐÚC DN80 ( PHI 90)  ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … Hàn Quốc. ống thép đúc phi 90 (DN 80)Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. ỐNG THÉP ĐÚC DN80 ( PHI 90)  
ỐNG THÉP ĐÚC DN65| Giảm 1.600đ

ỐNG THÉP ĐÚC DN65|

30.400đ 32.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Thép ống đúc phi 76 (DN 65) ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … Hàn Quốc.Thép ống đúc phi 76 (DN 65) Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG THÉP ĐÚC DN50|  Giảm 1.600đ

ỐNG THÉP ĐÚC DN50|

30.400đ 32.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Thép ống đúc phi 60 (DN 50) ASTM A53, A106, API5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu) A234 , mặt bích, valve … ỐNG THÉP ĐÚC DN50 (PHI 60) Hàn Quốc.Liên hệ ngay Mr Dũng 0909651167- 0981643181 Email: Vattuhuyphat@gmail.com 
ỐNG THÉP ĐÚC DN40| Giảm 1.600đ

ỐNG THÉP ĐÚC DN40|

30.400đ 32.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên phân phối sản phẩm ỐNG THÉP ĐÚC DN40 (PHI 49)  tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L. Ngoài ra Công ty TNHH XNK Huy Phát còn cung cấp các mặt hàng vật tư đường ống khác dùng chung trong hệ thống đường ống như : Co, tê , bầu giảm (côn thu), mặt bích, valve ….GỌI NGAY  Mr DŨNG 0909651167 -0981643181

Hiển thị 1 - 12 / 17 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng