ỐNG ĐÚC INOX 316

Sắp xếp:


ỐNG ĐÚC INOX 316 DN450 SCH40 ( 457.2 x 14.3) (1) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN450 SCH40 ( 457.2 x 14.3) (1)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN450 SCH40 ( 457.2 x 14.3) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN450 SCH40 ( 457.2 x 14.3)  giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN450 SCH40 ( 457.2 x 14.3) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN450 SCH40 ( 457.2 x 14.3)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN450 SCH40 ( 457.2 x 14.3) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN450 SCH40 ( 457.2 x 14.3)  giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN400 SCH40 ( 406.4 x 12.7) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN400 SCH40 ( 406.4 x 12.7)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN400 SCH40 ( 406.4 x 12.7)  được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN400 SCH40 ( 406.4 x 12.7)  giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN350 SCH40 ( 355.6 x 11.1) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN350 SCH40 ( 355.6 x 11.1)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN350 SCH40 ( 355.6 x 11.1) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN350 SCH40 ( 355.6 x 11.1) giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN300 SCH40 ( 323.9 x 10.37) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN300 SCH40 ( 323.9 x 10.37)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN300 SCH40 ( 323.9 x 10.37) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN300 SCH40 ( 323.9 x 10.37) giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN250 SCH40 ( 273.1 x 9.27) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN250 SCH40 ( 273.1 x 9.27)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN250 SCH40 ( 273.1 x 9.27) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN250 SCH40 ( 273.1 x 9.27) giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN200 SCH40 ( 219.1 x 8.18) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN200 SCH40 ( 219.1 x 8.18)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN200 SCH40 ( 219.1 x 8.18) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN200 SCH40 ( 219.1 x 8.18) giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN150 SCH40 ( 168.3 x 7.11) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN150 SCH40 ( 168.3 x 7.11)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN150 SCH40 ( 168.3 x 7.11) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN150 SCH40 ( 168.3 x 7.11)  giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN125 SCH40 ( 141.3 x 6.55) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN125 SCH40 ( 141.3 x 6.55)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN125 SCH40 ( 141.3 x 6.55) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN125 SCH40 ( 141.3 x 6.55) Ố giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN100 SCH40 ( 113.4 x 6.02) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN100 SCH40 ( 113.4 x 6.02)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN100 SCH40 ( 113.4 x 6.02) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN100 SCH40 ( 113.4 x 6.02) Ố giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN80 SCH40 ( 88.9 x 5.5) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN80 SCH40 ( 88.9 x 5.5)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN80 SCH40 ( 88.9 x 5.5) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất..ỐNG ĐÚC INOX 316 DN80 SCH40 ( 88.9 x 5.5) Ố giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com
ỐNG ĐÚC INOX 316 DN50 SCH40 ( 60.3 x 3.91) Chọn sản phẩm Giảm 6.750đ

ỐNG ĐÚC INOX 316 DN50 SCH40 ( 60.3 x 3.91)

128.250đ 135.000đ -5%

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX 316 DN50 SCH40 ( 60.3 x 3.91) được nhập khẩu từ Trung Quốc, được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất...ỐNG ĐÚC INOX 316 DN50 SCH40 ( 60.3 x 3.91) Ố giá tốt nhất thị trường HÃY Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com

Hiển thị 1 - 12 / 18 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng