ỐNG ĐÚC INOX 304

Sắp xếp:


ống đúc inox304 dn300 (phi 323)

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ống đúc inox304 dn300 (phi 323) được nhập khẩu từ Trung Quốc, ống đúc inox 304 phi  dầy 10.37mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com.ống đúc inox304 dn300 (phi 323)

ống đúc inox304 dn250 (phi 273)

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ống đúc inox304 dn250 (phi 273) được nhập khẩu từ Trung Quốc, ống đúc inox 304 phi  dầy 9.27mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com.ống đúc inox304 dn250 (phi 273)

ống đúc inox304 dn200 (phi 219)

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phốiống đúc inox304 dn200 (phi 219) được nhập khẩu từ Trung Quốc, ống đúc inox 304 phi  dầy 8.18mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com.ống đúc inox304 dn200 (phi 219)

ống đúc inox304 dn150 (phi 168)

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ống đúc inox304 dn150 (phi 168) được nhập khẩu từ Trung Quốc, ống đúc inox 304 phi  dầy 7.11mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. ống đúc inox304 dn125 (phi 141)

ống đúc inox304 dn125 (phi 141)

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ống đúc inox304 dn125 (phi 141) được nhập khẩu từ Trung Quốc, ống đúc inox 304 phi  dầy 6.55mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. ống đúc inox304 dn125 (phi 141)

ống đúc inox304 dn100 (phi 114)

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ống đúc inox304 dn100 (phi 114) được nhập khẩu từ Trung Quốc, ống đúc inox 304 phi  dầy 6.02mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. ống đúc inox304 dn100 (phi 114)

ống đúc inox304 dn80 (phi 90)

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phốiống đúc inox304 dn80 (phi 90) được nhập khẩu từ Trung Quốc, ống đúc inox 304 phi  dầy 5.5mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. ống đúc inox304 dn80 (phi 90)

ống đúc inox304 dn65 (phi 76)

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ống đúc inox304 dn65 (phi 76) được nhập khẩu từ Trung Quốc, ống đúc inox 304 phi  dầy 3.91mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. ống đúc inox304 dn65 (phi 76)

ỐNG ĐÚC INOX304 DN50|

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX304 DN50 (PHI 60)  được nhập khẩu từ Trung Quốc, ống đúc inox 304 phi  dầy 3.91mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. ỐNG ĐÚC INOX304 DN50 (PHI 60)

ỐNG ĐÚC INOX304 DN40|

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX304 DN40 (PHI 49) được nhập khẩu từ Trung Quốc, ống đúc inox 304 phi  dầy 3.68mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu,  nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com. 

ỐNG ĐÚC INOX304 DN32|

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX304 DN32 (PHI 42) dầy 3.56mm (Sch40) được nhập khẩu từ Trung Quốc,ỐNG ĐÚC INOX304 DN32 (PHI 42) dầy 3.56mm được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất... giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com  

ỐNG ĐÚC INOX304 DN25|

Công ty TNHH XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối ỐNG ĐÚC INOX304 DN25 (PHI 34) dầy 3.38mm (Sch40) được nhập khẩu từ Trung Quốc,  được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn khí, dẫn gas, dẫn dầu trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất...ỐNG ĐÚC INOX304 DN25 (PHI 34)   giá tốt nhất thị trường Liên hệ 24/7 Mr Dũng 0909651167 - 0967655954 Email: Vattuhuyphat@gmail.com

Hiển thị 1 - 12 / 14 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng